نویسنده = مهناز نصر آزادانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سینوپتیکی بارشهای بیش از30 میلیمترشهر خرم آباد از2005-2000

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-33

احمد مزیدی؛ حسین کوشکی؛ مهناز نصر آزادانی