نویسنده = لیلا حسینجانی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی احتمال تواتر و تداوم روزهای بارانی در استان مازندران

دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 112-128

لیلا حسینجانی؛ حسین عساکره


2. واکاوی چرخه های دمایی و بارشی سالانه ایستگاه همدید بندر انزلی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 22-38

حسین عساکره؛ لیلا حسینجانی