کلیدواژه‌ها = استان گلستان
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر پویایی نظام سلسله مراتب شهری استان گلستان (90 - 1355)

دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-43

سعید امان پور؛ سحر حسن پور


2. بررسی تغییر برخی عناصر اقلیمی در استان گلستان با استفاده از آزمون کندال

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1388، صفحه 10-27

محمود خسروی؛ سمیرا میر دیلمی