کلیدواژه‌ها = خراسان رضوی
اقلیم شناسی توریسم استان خراسان رضوی بر اساس شاخص TCI

دوره 4، شماره 7، فروردین 1389، صفحه 106-126

شهریار خالدی؛ علیرضا شکیبا؛ فرشته رضایی مفرد؛ بابک میرباقری


بررسی گستره فقر روستایی در سطح استان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 5، فروردین 1388، صفحه 118-135

اسماعیل نصرآبادی؛ علیرضا حمیدیان