کلیدواژه‌ها = گردشگری- توسعه منطقه‌ای- رتبه‌بندی - استان زنجان
اولویت‌بندی مناطق نمونه گردشگری استان زنجان در راستای توسعه منطقه‌ای

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1387، صفحه 92-112

جمشید عینالی؛ احمد رومیانی؛ محمد کاظم جمشیدی