کلیدواژه‌ها = شاخص های کالبدی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نقش وقف زمین بر شاخص های فیزیکی مسکن (محدوده مورد مطالعه عبدالله آباد ضیابری رشت)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-44

احمد پوراحمد؛ امین صفدری؛ رحمان پارسا؛ محمد صفدری