کلیدواژه‌ها = توسعه یکپارچه
تعداد مقالات: 1
1. توسعه یکپارچه نواحی روستایی و شهری؛ رویکردی فضایی و استراتژیک در نظام برنامه ریزی سکونتگاهی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1392، صفحه 9-36

محمد رضا پور محمدی؛ علی طورانی؛ معصومه حسینلو