کلیدواژه‌ها = محدودیت های کالبدی-عملکردی
تعداد مقالات: 1
1. محدودیت‌های عملکردی و کالبدی بافت قدیم سبزوار ونوع برنامه‌ریزی منطبق جهت بهسازی آن

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1392، صفحه 137-166

رضا مستوفی الممالکی؛ مهسا نوروزیان