کلیدواژه‌ها = تحلیل خوشه ای
تعداد مقالات: 4
1. پهنه‌بندی رژیم رطوبت در شمال غرب ایران با استفاده از روش های آماری چند متغیره

دوره 9، شماره 17، بهمن 1396، صفحه 39-58

خدیجه جوان؛ مریم تیموری؛ غلامحسن محمدی


3. تعیین نواحی اقلیمی استان های کردستان و همدان با استفاده از روش های آماری نوین و GIS

دوره 6، شماره 12، مهر 1391، صفحه 1-44

احمد مزیدی؛ شهاب شفیعی؛ رضا ابراهیمی


4. بررسی جاذبه های اکوتوریسمی با استفاده از مدل تحلیل خوشه ای (مطالعه موردی: شهرستان چابهار)

دوره 2، شماره 4، آبان 1387، صفحه 142-164

محمد سلیقه؛ محمد خدابخش علیائی؛ واحد آقائی؛ حمید زمانی