اولویت‌بندی مناطق نمونه گردشگری استان زنجان در راستای توسعه منطقه‌ای

نویسندگان

1 هیات علمی/ دانشگاه زنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد/دانشگاه زنجان

3 دانشجوی دکترا/ باکو

چکیده

توسعه گردشگری به عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای برنامه‌ریزی توسعه پایدار است که امروزه از آن به عنوان یکی از پیشروترین فعالیت‌های اقتصادی و صنعت در حال رشد و ابزاری تأثیرگذار برای افزایش درآمد در سطوح مختلف کشورها یاد می‌شود. در همین راستا، در کشور ما در یک دهه اخیر توجه به مناطق و جاذبه‌های گردشگری در سطح استان‌ها با هدف توسعه منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه اولویت‌بندی مناطق و جاذبه‌های گردشگری مصوب در سطح استان زنجان با توجه به معیارهای اعلام شده از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است تا بتواند راهکار مناسبی برای توسعه گردشگری و برنامه‌ریزی بهتر برای ایجاد تأسیسات و ایفای نقش مناسب در توسعه منطقه‌ای ارائه کند. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع تحلیلی- توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخا‌نه‌ای و میدانی است، لذا بعد از مطالعه مبانی تئوریکی داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش‌های میدانی گردآوری و در نهایت از تکنیک VIKOR اقدام به رتبه‌بندی و تعیین اولویت مناطق نمونه گردشگری استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان می‌دهد که مناطق نمونه گردشگری گنبد سلطانیه، غارکتله‌خور، سد کینه‌ورس، پنجه‌علی و سد تهم به ترتیب دارای بالاترین سطوح برخورداری از معیارهای مورد نظر بوده‌اند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Tourist Attractions in Zanjan Province Using Topsis Model

نویسندگان [English]

  • J Einali 1
  • A. Rumiani 2
  • M.K. Jamshidi 3
چکیده [English]

Tourism development is one of the most important strategies for a sustainable development planning.  Today it is one of the most advanced business activities and industry in developing, and an effective means of increasing income at different levels in countries. Therefore, in our country in recent decades Sample Tourist Regions in the province level with the aim of regional development have been considered. The purpose of this study was to prioritize the sample tourist regions in Zanjan province according to the criteria approved by the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism organization to suitable approach to planning for tourism development and to create better facilities and proper role in regional development is presented. The methods used in this study are Analytical-descriptive and field study, Theoretical study of the methods used to collect data to track and finally, using VIKOR model to rank and prioritize the areas to be determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Sustainable Regional Development
  • Topsis Method
  • Zanjan Province