کاربرد تکنولوژی لیدار در بازسازی مدل سه‌بعدی شهری

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 دانشیار

چکیده

دستیابی به مدل سه‌بعدی واقعی و دقیق عوارض مصنوعی و دست‌ساز انسان یکی از موضوعات مورد علاقه متخصصان در زمینه‌های مختلف علم مهندسی و مدیریت می‌باشد. مدل سه بعدی شهری در کاربردهایی نظیر برنامه‌ریزی شهری، کارتوگرافی، معماری، برنامه‌ریزی، محیطی، سیستم های اطلاعات مکانی، توریسم، ارتباطات و غیره، مورد استفاده قرار می گیرد؛ از این رو به عنوان اطلاعات و ابزاری مهم در علوم مهندسی دارای اهمیت و کاربرد فراوانی است. یکی از عوارض مهم در مدل‌های شهری، ساختمان و بلوک‌های ساختمانی می‌باشد. استخراج و بازسازی مدل سه‌بعدی ساختمان‌ها  به یکی از مسائل پرچالش در مهندسی ژئوماتیک و فتوگرامتری بدیل گشته است. بازسازی مدل سه‌بعدی ساختمان به روش‌های مختلفی انجام می‌پذیرد که این روش‌ها در حال توسعه می‌باشند. در این مقاله سعی شده است تا روش‌های بازسازی مدل سه‌بعدی ساختمان در مهندسی ژئوماتیک مورد بررسی قرار گرفته و ارزیابی شوند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of the LIDAR Technology in Reconstruction of the 3D City Models

نویسندگان [English]

  • M Azizkhani 1
  • R Kiamehr 2
1 Department of Surveying
2 Division of Cartography
چکیده [English]

Achieving of true and accurate three-dimensional models for the handmade artificial structures is one the various topics of interest to professionals in the fields of science, engineering and Management. Three-dimensional model of a city is used in various applications like as urban planning, cartography, architecture, planning, environmental, spatial information systems, tourism, communications, etc. Hence, 3D modeling is an important tool in science and engineering for many applications. One of the major problems in urban models are buildings and specially building blocks. Nowadays, extraction and reconstruction of three-dimensional structures is the challenging issues in geomatics engineering and photogrammetry. Reconstruction of the three-dimensional building model is done in various ways which these methods are under developing.  In this article we have tried to reconstruct the three-dimensional building model based on the LIDAR laser scanning approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 3D Model of building
  • Remote Sensing
  • Reconstruction of the 3D Model
  • Photogrammetry
  • Geomatics Engineering