ارزیابی توانهای زمین‌گردشگری غار کتله‌خور زنجان با استفاده از تکنیک SWOT

نویسندگان

هیئت علمی

چکیده

در دهه اخیر، گردشگری زمین شناختی به عنوان مقوله‌ای جدید، مورد توجه خاص برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و محققان قرار گرفته است. مناطق جغرافیایی ایران با داشتن جاذبه‌های طبیعی غنی، ظرفیت و توان بالقوه بالایی در توسعه این رشته از گردشگری دارند. غارهای کارستی ایران نیز با توجه به نحوه تشکیل و وجود اشکال متنوع، می توانند نقش بسزایی در درآمدزایی، رشد و توسعه منطقه ای داشته باشند. مقاله حاضر با هدف بهره‌گیری از قابلیت‌های غار کتله‌خور جهت کمک به فرایند توسعه شهرستان خدابنده و استان زنجان تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و نوع تحقیق، کاربردی است. در این راستا، با استفاده از مطالعات میدانی، کتابخانه‌ای و سپس نظرخواهی از 30 محقق، کارشناس و مسئولان امر که آشنایی کامل از غار، ویژگی‌ها و مشکلات آن داشتند؛ نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید با استفاده تکنیک SWOT تعیین گردید. نتایج تحقیق بیانگر آن است که با توجه به موقعیت و شرایط غارکتله خور، اتخاذ راهبرد توسعه‌ای ضروری است. بعلاوه لزوم سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی، ارتقای کیفی شبکه های ارتباطی، آموزش، استفاده از نیروهای متخصص و افزایش آگاهی گردشگران از دیگر اقداماتی است که در جهت بهر‌گیری از ظرفیت‌های غار بایستی صورت گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Geotourism Capabilities of Katalekhor Cave in Zanjan Using SWOT Technique

نویسندگان [English]

  • M ahmadi
  • R khoshraftar
Assistant Professor
چکیده [English]

In recent decades, tourism as a new type of activity, have been also considered by planners, policy makers and researchers. Iran with natural attractions, capacity and high potential have for the development of the field of tourism. Karst caves of Iran with regard to the formation and existence of diverse forms could have contributed to there venue, growth and regional development. This paper has been prepared with the aim of exploiting the potential of the cave Katalekhor to help the development process of Khodabandeh and Zanjan. The research method is descriptive–analytic and type of research is applied. Accordingly, in this context, strengths, weaknesses, opportunities and threat points were determined using SWOT technique through field studies, library and the survey of 30 researchers, experts and officials those who are familiar with the characteristics and problems of the cave.
Considering Cave Katalekhor, indicate that strategy development is necessary. Moreover, The most important strategies which best cause the geotourism development in the katalehkhour cave are investment and planning on the government part and private sector ,making use of this excellent geographical situation, enhancement of the communications networks, training and developing the specialized work forces, promoting the tourists information and knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geotourism
  • development
  • Zanjan
  • Katalekhour cave
  • SWOT technique