تحلیل الگوی فضایی پشته پرفشار جنب حاره بر روی ایران

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 استادهواشناسی/ پژوهشکده هواشناسی

2 هیات علمی/ دانشگاه زنجان

3 دانشجوی دکترا/ دانشگاه خوارزمی

چکیده

در این تحقیق به بررسی فضایی پشته پرفشار جنب حاره بر روی منطقه اقلیمی ایران پرداخته شد­. برای انجام این کار از داده های دوباره تحلیل شده میانگین ماهانه مرکز NCEP/NCAR با تفکیک 5/2 درجه  استفاده شد. بدین منظور داده­های ارتفاع ژئوپتانسیل، مولفه مداری و نصف النهاری باد برای ساعت GMT12 طی دوره 52 ساله(1340-1391) در ترازهای 600،700 و500 هکتوپاسکال جهت ارزیابی جایگاه خط پشته­، ویژگی­های جغرافیایی و فراوانی آن در محدوده 10- درجه غربی تا 120درجه شرقی  در طی دوره گرم سال(تیر، مرداد، شهریور) مورد مطالعه قرار گرفت.  نتایج بررسی خط پشته در طی ماههای تابستان نشان می­دهد که در هر سه تراز خط پشته در ماه مرداد به بالاترین عرض جغرافیایی می­رسد. بیشترین گسترش مداری خط پشته پرفشار جنب حاره مربوط به تراز  500 هکتوپاسکال و کمترین آن مربوط به تراز 700 هکتوپاسکال  است. نتایج حاصل از بررسی فراوانی­ها نشان داد که موقعیت پشته پرفشار بر روی ایران  در تراز 700 هکتوپاسکال از ثبات و تمرکز خاصی در یک منطقه معین (شمال شرق)برخوردار است­­، و در دو تراز بالاتر موقعیت پشته به سمت نواحی جنوب غرب کشور جابه جا می شود، این وضعیت بیانگر ماهیت مستقر پرفشار جنب حاره بر روی ایران در ترازهای میانی و فوقانی می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of the subtropical high pressure stack on Iran

نویسندگان [English]

  • Hooshang Ghaemi 1
  • Hossein Asakereh 2
  • Mokhtar Fattahyan 3
1 meteorology professor
2 climatology professor
3 phd student
چکیده [English]

In this study examines the spatial subtropical high pressure stack over the region of Iran. To do this the data re-analyzed center monthly average NCEP / NCAR were used with a resolution 2.5 degree.The data of geopotential height, meridional wind component for the time 12GMT during 52 years (1340-1391) of 600,700 and 500 hPa levels to assess the position of the stack and its frequency properties in the range -10 degrees west longitude 120 ° East during the warm period year (July, August, September) were studied. The results show that the stack during summer months at all three levels the stack, in August, the highest latitude of reached. Maximum expansion of the orbital stack line of subtropical high pressure the level of 500 hPa to 700 hPa level is the lowest. The results clarified the independent showed that the high pressure stack on Iran in the 700 hPa level of stability and a special focus in a certain area (northeast), And the two higher level stack to the south West's position shifted. These results clarified the independent nature of Iran subtropical high in the middle and troposphere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subtropical high pressure
  • stack line
  • Geopotential height
  • Orbital components of the wind
  • Meridional component of the wind