مقایسه شاخص های آسایش برای ارزیابی راحتی اقلیمی شهر تهران

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 استاد جغرافیای دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

آب وهوا در تمام جنبه های زندگی انسان اثر گذارده وبرخورداری از یک شرایط زیستی راحت و بدون تنش در محیط زندگی آرزوی هر انسانی ست زیرا هر نوع فعالیت انسانی از خوابیدن تا انجام پروژه های کلان اقتصادی به وسیله شرایط آب وهوایی کنترل می شود.  بنابراین به منظور انتخاب هماهنگ ترین شاخص ها برای ارزیابی راحتی در شهر تهران، آمار 8 ساعت دیده بانی دما، رطوبت نسبی، سرعت باد، فشار بخار آب و ابرناکی 5 ایستگاه  مهرآباد، دوشان تپه،ژئوفیزیک، شمال تهران و چیتگر تهران طی سالهای 2001 -2010 از سازمان هواشناسی دریافت شد. سپس شاخصهای ساده ، دمای معادل(qe T)، دمای مؤثر(TE) ودمای مؤثر تابشی (ERT) و شاخص  منطقی اقلیم حرارتی جهانی(UTCI) انتخاب و با استفاده از نرم افزارهای Matlab و Bioklima و Excel وضعیت آسایش شهر تهران محاسبه شد. میانگین ماهانه  وساعتی10ساله مطالعاتی 5 ایستگاه  هر شاخص مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و  نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج میانگین ساعتی و ماهانه شاخص دمای معادل (qe T) و شاخص دمای مؤثر (TE) نشان داد که سه ماه ژانویه، فوریه و دسامبر (زمستان) سرد، مارس و آوریل و می (بهار) دارای آسایش و ژوئن و ژوئیه (تابستان) گرم می باشد اما نتایج دو شاخص دمای مؤثر تابشی (ERT)  و شاخص منطقی اقلیم حرارتی جهانی (UTCI) متفاوت تر است. نتایج بررسی شاخصها نشان داد که شاخص ساده  دمای معادل، دمای مؤثر و دمای مؤثر تابشی برای ارزیابی راحتی ساعت های 9:30 صبح و 15:30 ظهر و شاخص منطقی اقلیم حرارتی جهانی برای ارزیابی راحتی ماهانه و ساعت 21:30 شب شاخص های مناسبی برای ارزیابی راحتی در شهر تهران هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the different climatic indices in assessing the comfort condition of Tehran urban area

نویسندگان [English]

  • Bohlool Alijani 1
  • Zainab Sadat Razavi 2
1 professor
2 Kharazmy University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The climate controls all aspects of human including his comfort in the environment. The Tehran urban area is a very complicated and problematic region for living. For this reason we have decided to evaluate its climatic conditions from to see if it is comfort for its dwellers. We have used different indices to choose the most applicable one. For this purpose the hourly data of temperature, relative humidity, water vapor pressure, wind speed, and cloudiness of Mehrabad, Dowshan Tappeh, Geophisic, Tehran Shomal, and Chitgar stations were obtained from the Meteorological Organization of  Iran for the 2001- 2010 period. The comfort indices of Equivalent Temperature (Teq), Effective Temperature (ET), Radiation Effective Temperature (TRE), Universal Thermal Condition Index (UTCI), were calculated from these data in the environment of BioKlima software. Their results were  compared for the different times of the day. The results showed that the Equivalent Temperature (Teq), Effective Temperature (ET), and Radiation Effective Temperature (TRE) indices were suitable for the 9:30 am and 3:30 pm. But the UTCI was suitable for the monthly and 9:30 pm conditions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • comfort indices
  • climate and urban comfort
  • urban climate
  • living in urban areas
  • climate comfort indices