تغییرات دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک در شمال استان فارس

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

مطالعه دمای خاک در اعماق مختلف، از نظر هواشناسی، اقلیم‌شناسی (بخصوص در مقیاس خرد)، کشاورزی و صنعت حائز اهمیت است. روش‌ پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و هدف آن تعیین تغییرات دمای هوا و دمای اعماق (5، 10، 20، 30، 50 و 100) سانتیمتر خاک در ساعتهای 5/6، 5/12 و 5/18 طی دوره آماری 2016-1995 در منطقه شمال استان فارس می باشد. آمار روزانه از مرکز هواشناسی استان دریافت گردید و داده‌ها در نرم‌افزارهای اکسل و SPSS مرتب شد و مورد تحلیل قرار گرفت و با روش درون یابی IDW در نرم‌افزار GIS نقشه پهنه بندی دما ترسیم شد. نتایج نشان داد که نوسان سالانه دما در منطقه شمال فارس حدود 20 درجه سانتیگراد می‌باشد. بالاترین نوسان دما در حاشیه‌های جنوبی و شرقی منطقه مورد مطالعه است و پایین‌ترین میزان آن در بخش شمالی و ارتفاعات مرکزی مشاهده می‌شود. کمترین دمای روزانه، دمای هوا و سطح زمین در ساعت 5/6 صبح و بیشترین دما در اعماق نزدیک به سطح زمین است. دامنه نوسان روزانه دما  از سطح به عمق خاک کمتر و تغییرات آن در ماه‌های مختلف متغیر است به طوری که در ماه بهمن در عمق 30 سانتیمتر، در ماه اردیبهشت در عمق 50، در ماه مرداد در عمق 50 و در ماه آبان در عمق 30 به صفر رسیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Temperature variation of temperature and depth of soil in north of Fars province

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mazidi 1
  • fateme jahani 2
1 Academic staff
2 Student
چکیده [English]

The solid surface of the earth is heated with daily radiation, but this heat is transferred through heat conduction to the underlying strata. Such a transfer is essentially slow and and the heat wave penetrates into the deeper cores after relatively long periods of time. The temperature of the cortex close to the surface with the surface temperature is very consistent, while the range of temperature fluctuations decreases with increasing depth at the same time, the time to reach the final stages of heat is postponed. The influence of the thermal wave the maximum daily temperature inside the earth is usually slower than the thermal wave penetration minimum daily temperature, So that the lower temperature heat wave, usually earlier than the higher temperature, reaches a certain depth. It is very useful to know the temperature of the air and depths of the soil, as well as how they change during the day and the year for farming at the planting, harvesting and harvesting stages. In a given soil, the closer to the soil surface, the greater the range of temperature changes. The most important agricultural products in the study area are grasses such as sugar beet, potatoes, carrots, etc., or forage forage such as alfalfa whose roots penetrate up to a depth of more than a meter and is directly related to changes in surface temperature and soil depth. Also, industrial projects in the studied area, such as the transmission of gas and water pipelines from the area and urban water pipelines, are affected by the soil temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air temperature
  • soil temperature
  • temperature fluctuation
  • frost
  • Fars province