تأمین انرژی ساختمان در شهر تبریز با توجه به تغییر اقلیم بر مبنای مدل ANP

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی

2 عضوهیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

3 ندارد.

4 ندارم

چکیده

محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می‌آید. با توجه به کاهش و پایان یافتن انرژی­های تجدیدناپذیر و آلودگی­های زیست محیطی نشأت گرفته ازآن­ها، انرژی­های تجدیدپذیر که همیشگی و طبیعی و کم هزینه هستند جایگاه ویژه­ای یافته­اند. از سویی نیز مساله تغییر اقلیم و گرم شدن کره­ی زمین و تغییرات آب و هوایی مستمر در جهان، محیط زیست شهری را تحت تأثیر خود قرار داده است و ممکن است این شرایط محیطی بر روی محیط داخلی و عملکرد انرژی برای حفظ آسایش حرارتی داخل ساختمان تأثیر بگذارد. به سبب اهمیت این موضوع، در این پژوهش طراحی مطابق با اقلیم مورد تحقیق قرار داده شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه­ای و بررسی­های میدانی است. در این پژوهش به جهت بررسی تعیین معیارهای اقلیمی مهم و مطرح در طراحی اقلیمی شهر تبریز، داده­های هواشناسی ایستگاه تبریز در طول دوره­ی آماری 1960 تا 2012 جمع­آوری شد. بعد از تعیین معیارهای مؤثر در طراحی اقلیمی به منظور وزن­دهی معیارها از مدل ANP استفاده گردید. سپس وزن نهایی هر معیار تعیین و الویت­بندی آن­ها انجام شد. بدین صورت که از بین 40 معیار در نظر گرفته شده در این مطالعه، 15 معیار برگزیده شد که در این میان معیار استفاده از حرارت خورشید بالاترین رتبه را کسب کرد که سایر معیارها را نیز تحت تاثیر خود قرار می­دهد و سیستم گرمایش و سرمایش ساختمان را با حداقل رساندن مصرف سوخت فسیلی می­تواند فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Supply of energy in Tabriz city with regard to climate change based on ANP model.

نویسندگان [English]

  • ata ghafarigilandeh 1
  • Behrooz Sobhani 2
  • khadijeh mikaili 3
  • fatemeh ghavidel 4
1 Associate Professor, Department of Geography, University of Mohaghegh Ardabili
2 assistant proffesor in Mohaggeg Ardabili University
3 don't have
4 l dont have
چکیده [English]

The environment is one of the main pillars of sustainable development.Due to the significant reduction and expiration of non-renewable energy sources and environmental pollution emanating from them, renewable energy sources have got a special place as they are permanent, natural and low-cost. this study was designed to investigate in accordance with climate. The research methodology is descriptive-analytical and also it is based on library researches and field studies. In this study, to determine the important and considered climate criteria in the climatic design of the Tabriz city, plenty of meteorological data in climatic design were collected; including minimum and maximum temperature, relative humidity, rainfall and wind data; during the statistical period of 1951 to 2012. After determining the effective criteria in climatic design, the ANP model was used to weight them. Afterwards the final weight was determined and finally resulted in deriving weights and prioritizing them from this viewpoint. Criterion of using nearby buildings and plants, choosing construction materials with high heat capacity, increasing the number southern facing windows, exposure of buildings in order to take advantage of the winter sun, designing semi-protected areas to moderate weather in all year long, Embedding sunny parts in buildings for the maximum use of solar energy, criterion of shape and orientation of buildings to reduce the summer sun, criterion of using land surface roughness, adjacent buildings and plants to exploit more from the summer breeze, shape and orientation of the body of the building to maximize the usage of the summer breeze, and criterion of using the sun, have got the highest value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy
  • assessment
  • multi-criteria analysis (ANP)
  • Climate Design
  • Tabriz