ارزیابی عناصر جذب گردشگر در شهرستان رودبار با تأکید بر عوامل محیط طبیعی

نویسندگان

1 استادیار

2 کارشناسی ارشد

چکیده

جاذبه‌های طبیعی در جهان امروز یکی از جاذبه‌های گردشگری است و مناطق زیست‌محیطی به عنوان بخشی از جاذبه‌های طبیعی در حال گسترش است. محدوده مورد مطالعه در این تحقیق شهرستان رودبار در استان گیلان است و بدلیل دارا بودن توانهای مناسب طبیعی نظیر رودخانه‌ها، چشمه‌های آب معدنی، استخرهای طبیعی، جنگل و مناطق کوهستانی پتانسیل‌های بسیار مساعدی در زمینۀ جذب گردشگر دارد. داده‌های مورد استفاده در تحقیق شامل جاذبه های موجود در شهرستان رودبار است که از طریق بازدیدهای میدانی، کتابخانه و مراجعه به ادارات و سازمانهای مرتبط جمع‌آوری و سپس بر اساس روشهای آماری  به صورت توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که شهرستان رودبار به رغم برخورداری از سابقه درخشان فرهنگ و تمدن کهن و جذابیت‌های متعدد گردشگری و بویژه اکوگردشگری، تاکنون آنگونه که شایسته است مورد توجه مسئولین، برنامه‌ریزان و سرمایه‌گذاران قرار نگرفته و به لحاظ ضعف زیرساخت‌ها، مورد استقبال گردشگران نیز قرار ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Tourist Attracting Elements of Roudbar City, Regarding the Natural Factors

نویسندگان [English]

  • P Rezaei 1
  • R khoshraftar 1
  • S Ghodrati 2
1 Assistant professor
2 M.S
چکیده [English]

Today one of the tourism attractions is natural attraction and environmental area is part of natural attraction that is developing in the world, for this reason there is a mutual connection between the environment and tourism. The area of the research is Roudbar in Guilan province. This city has many favorable potential to tourism attraction, for many reasons that includes: the favorable condition, beautiful rivers, natural mineral waters, natural pools and views and mountainous area. Data that is used in this research is gathered with inspections and intent to library and connected establishment and has analyzed by the statistics methods. Some of outcome of research shows that Roudbar city in spite of the shiny history and ancient civilization and numerous tourism attraction especial ecotourism do not pay attention to investor's eye side and for the feebleness of foundation, the tourists don’t pay attention it. The planners and managers of should be introducing the attractions of this country to providing the tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roudbar City
  • Ecotourism
  • Natural attraction
  • Environmental factors