اقلیم شناسی توریسم استان خراسان رضوی بر اساس شاخص TCI

نویسندگان

1 دانشیار

2 استادیار

3 کارشناسی ارشد

4 مربی

چکیده

گردشگری بخش عمده‌ای از اقتصاد جهانی است، که به شدت تحت تأثیر آب و هوا قرار می‌گیرد. در این مقاله با استفاده از شاخص اقلیم توریستی (TCI) به ارزیابی اقلیم توریسمی استان خراسان رضوی پرداخته شده است. این شاخص به شکلی سیستماتیک شرایط اقلیمی را برای توریسم مورد ارزیابی قرار می‌دهد. برای محاسبه این شاخص پارامترهای میانگین حداکثر ماهانه دمای روزانه، میانگین دمای روزانه، حداقل رطوبت نسبی، میانگین رطوبت نسبی روزانه، بارش، کل ساعات آفتابی و سرعت باد مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این پژوهش شاخص مورد نظر برای 31 ایستگاه (سینوپتیک، کلیماتولوژی، بارانسجی)، که دارای آمار مشترک 19 ساله (2005-1987) بودند  اجرا  شد. پس از بدست آوردن میانگین پارامترها، لایه نقطه ای در محیطGIS ، تهیه و  درونیابی بر لایه های مذکور اعمال شد. سپس نتیجه درونیابی تبدیل به رستر گردید و در نهایت لایه‌های نهائی رستری 5 زیر شاخص ماهانه در Spatial analyst - raster calculator بصورت فرمول خطی TCI وارد شد که نتیجه آن اقلیم توریستی ماهانه استان است. با توجه به نقشه ها و روند سالانه TCI استان خراسان رضوی، دو ماه آخر فصل بهار، ماه آخر تابستان و اول پاییز به دلیل اینکه TCI>80 است، بالاترین پتانسیل و بهترین شرایط اقلیم توریستی را دارد. با توجه به این که استان خراسان رضوی دارای آب و هوای متنوع می‌باشد، شرایط مناسب و مطلوب اقلیمی برای گردشگری در طول سال در استان خراسان با توجه به تغییر فصول و تغییر شرایط آب و هوایی در بین نواحی شمالی، جنوبی، غربی و شرقی استان متغیر است. اگر چه این پژوهش در مقیاس ماهانه انجام گرفته، ولی این روش می تواند با استفاده از آمار روزانه بهترین شرایط اقلیمی برای ورود توریست در طول یک ماه را مشخص کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism Climatology of Khorasan Razavi Province Based on TCI

نویسندگان [English]

  • SH Khaledi 1
  • A،R Shakiba 2
  • F Rezai Mofrad 3
  • B Mirbaghery 4
1 Associate Climatology Group's
2 Assitant of RS & GIS Centers
3 M.Sc Student
4 Lecturer of RS & GIS Centers
چکیده [English]

Tourism is a major sector of the global economy, and it is strongly influenced by climate. This study aims to assess the effect of climate on tourism conditions of  the province of  Khorasan Razavi using Tourism Climate Index (TCI). To achieve the main aim, several stages carried out. To calculate TCI, Average monthly of maximum and mean daily temperature, minimum relative humidity, average daily relative humidity, precipitation, total sunshine hours and wind speed were used. The model was implemented for 31 stations, with 19-year period (1987-2005) in the study area. Determining of monthly TCI in the study area was carried out applying interpolated five important parameters in the raster format and linear model using spatial analyst- raster calculator. In the annual scale, the results of research indicated that area is experiencing different situations. For example last two months of spring, and last month of summer, with the TCI >80, distinguish with high tourist potential. The monthly analysis of TCI under the different temporal conditions also showed that proper and optimum tourist sites will be changed according to different climatic conditions over the area. Although this study was conducted on a  monthly scale, but based on the daily data, there is ability to find the best climatic times for tourists during a month.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TCI
  • Khorasan Razavi
  • GIS
  • Interpolation