ارزیابی نقش وقف زمین بر شاخص های فیزیکی مسکن (محدوده مورد مطالعه عبدالله آباد ضیابری رشت)

نویسندگان

1 استاد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

مسکن همواره مهمترین کاربری زمین در شهرها بوده و میزان تامین و تولید مسکن به عنوان عامل کمی و کیفی تعیین کننده در توسعه فیزیکی شهرهاست. زمین به عنوان عامل مهم و در بسیاری موارد، عاملی تعیین کننده در مسکن است و در بازار ساخت و ساز فعلی، بالاترین نسبت هزینه را در این میان، کلیه عوامل مسکن به خود اختصاص می‌دهد. بدین طریق ارزیابی ارتباط زمین و شاخص های مسکن می تواند در تدوین برنامه ای اثر بخش تر برای مسکن مورد نظر قرار گیرد. واگذاری حق اعیان املاک وقفی، بلند مدت کردن قراردادهای اجاره زمین، ایجاد تحول در مدیریت موقوفات، ایجاد اصلاحات در قوانین و مقررات وقفی کشور از جمله مهمترین راهکارهای پیشنهادی این مقاله جهت بهبود وضعیت کالبدی مسکن در زمین های وقفی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying of Role of Endowment of Land on Housing Physical Indicators (Case Stude: Abdollah Abad Ziaberi Rasht)

نویسندگان [English]

  • A Poor Ahmad 1
  • A Safdari 2
  • R Parsa 2
  • M Safdari 2
1 . Professor
2 M.A Student
چکیده [English]

Housing has always been an important urban land supply and housing production rate as a quantitative and qualitative factors in determining the physical development of the cities. Thus, to evaluate the relationship of land and housing indicators can be used in a more effective plan for housing, consider the retention. Copyright Lords Estate Dvagzary dedicated, long-term land rental contracts, changes in endowment management, reform laws and regulations in the country dedicated to the most important approaches proposed in this paper to improve the physical condition of housing land is dedicated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • housing
  • Physical Indicators
  • Urban Land
  • Land Dedicated