فرایند‌های ژئومورفولوژیک و تأثیر آن ها در بر آورد سیلاب‌ها

نویسندگان

1 استادیار

2 استاد

چکیده

سیلاب‌ها و طغیان‌های رودخانه ای از جمله مخاطرات طبیعی به شمار می آیند  که از دیر باز مورد توجه ساکنین و حاشیه نشینان سواحل رودخانه و مسیل‌ها بوده است. این پدیده به عنوان یکی از حوادث تکرارپذیر، همواره مورد بررسی و مطالعه متخصصان، از جمله آب شناسان و مهندسان و طراحان فضا‌ها و ابنیه عمومی مانند پل‌ها وجاده‌ها و... قرار گرفته و می گیرد. کارشناسان این گونه سازه‌ها با تعریف فیزیکی از سیل و سیلاب، سعی دارند بر اساس بنیان‌های هیدرولیک و با اتکا به بررسی ابعاد و شیب دره‌ها و معبرهای عبور آب، نسبت به طراحی آب گذرها و پل‌ها اقدام نمایند. این بررسی‌ها غالبا با فرض عملکرد جریان سیال آب در محیط همراه بوده و بدون در نظر گرفتن فرایندهای دیگر مانند فرایندهای ناشی ازعملکرد یخ که می تواند عامل اصلی در ایجاد فرم دره‌ها بوده باشد صورت می گیرد و لذا برآورد آن‌ها در مورد سیلاب‌های احتمالی بسیار دور از واقعیتی خواهد بود که در طبیعت به وقوع می پیوندد.
در این مقاله به آزمون فرمول شزی و مانینگ در برآورد سیلاب پرداخته شده و با اتکا به برآورد‌های ریاضی و بیلان هیدرولوژیک، بر این نکته تأکید شده است که بدون در نظر گرفتن فرایند‌های ژئومرفیک ایجاد کننده دره ها، بسیاری از برآوردهای معمول در مقدار سیلاب‌های محتمل، صحت ودقت لازم را نداشته و نمی توان با اتکا به چنین برآوردهائی دست به اجرای سازه‌های مهندسی، زد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geomorphic Process and Its' Effect on Estimating of Floods

نویسندگان [English]

  • GH،H Jafari 1
  • M،H Ramesht 2
1 Assitant Professor
2 Professor
چکیده [English]

The flood of rivers is a case of climatic hazard which the settlements of river bank are response to it.The study of floods are interesting for hydrologists, engineering and geographers and they try to use their results researches in design the buildings, bridges and other spatial  projects.
The dimensions and form of river can guide us to estimate of maximum charge which could appearance. The hydrologists usually use Shesy formulate and slope of a profile and then calculate charges without pay attention to the process which create the form of scours water. Although we know if the other process as ice creates the main dimension of river scours or gorge, our calculations will be wrong. This means that the formative process is very important to analysis, calculating and estimating floods.
The most important conclusion of this investigation which is based on a research project in zagross area denote to effective of formative process in result of engineering calculates and without this, the acurenc of data will not be certificate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flood
  • Geomorphic Process
  • Zagross
  • hydrology