کاربرد روش ترکیب خطی وزن دار در ارزیابی میزان آسیب‌پذیری خطر زلزله در شهر خوی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تبریز

2 استادیار دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز

چکیده

از خصوصیات بارز زلزله قدرت تخریب بالا و کشتار بیرحمانه در زمان اندک است. مجاورت گسل شهر خوی با محدودهء شهر خوی، افزایش تعداد محلات و مناطق پرتراکم در اطراف گسل مذکور، افزایش بارگذاری‌های محیطی و اقتصادی، پیچیدگی و ازدیاد فاکتورهای موثر در پهنه­بندی میزان خطر زلزله و نقش مکانی آنها در تشدید اثر آن، لزوم به کارگیری روش­های چند متغیره تصمیم­ساز جهت تعیین درجه آسیب­پذیری را ضروری می­سازد. هدف عمده مقاله حاضر تعیین وضعیت آسیب­پذیری در شهر خوی به روش ترکیب خطی وزن­دار فازی می­باشد. بدین منظور از روش­های ارزیابی چند­معیاره مبتنی بر ترکیب خطی وزن­دار فازی برای تولید، تجزیه و تحلیل نقشه­ها و لایه­های مختلف کاربری­ها استفاده شده است. طی این فرآیند ابتدا شاخص های طبیعی و انسانی مورد نیاز و تاثیرگذار در قالب 15 شاخص شناسایی، تهیه و مورد استفاده قرار گرفته­اند و در نهایت نقشه تلفیقی میزان آسیب­پذیری شهر خوی به ازای کاربری اراضی تولید شده است. بر­اساس خروجی مدل نهایی، از کل مساحت 30/4708 هکتاری منطقه دو حدود 4/2075 هکتار در مناطق با آسیب­پذیری خیلی کم تا کم در قسمتهای جنوبی، 67/1680 هکتار در مناطق با آسیب­پذیری متوسط در قسمت­های مرکزی و 23/952 هکتار با آسیب­پذیری زیاد تا خیلی زیاد در قسمتهای شمالی و شمال­غربی قرار گرفته است. همپوشانی نقشه کاربری اراضی با نقشه پهنه­بندی خطر، 288 هکتار از کاربری مسکونی را در این کلاس خطر مشخص می­نماید. بنابراین برنامه­ریزی برای مکانیابی اماکن اسکان موقت، مقاوم­سازی ساخت و سازها در طول زمان و اصلاح موقعیت استقرار کاربری­های حساس نسبت به سایر کاربری­ها براساس نقشه نهایی تحقیق بایستی انجام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Weighted Linear Combination Method for Vulnerability assessment of earthquake risk in Khoy City

نویسندگان [English]

  • Hassan Mahmoudzadeh 1
  • Hadi Hakimi 2
1 Assistant Professor o University of Tabriz
2 Assistant Professor of University pf Tabriz, Faculty of Planning and Environmental Science
چکیده [English]

The outstanding characteristic of the earthquake is damage and brutal killings in little time. Close proximity to the fault of khoy in the khoy, increasing the number of areas and densely populated areas, increasing the load on the environment, Complexity and the multitude of factors in the earthquake hazard zoning and the spatial role of them make necessary applying multivariate decision maker, to determine the degree of vulnerability. The main objective of this paper is to determine the vulnerability in WLC Fuzzy method. For this purpose, multi-criteria assessment methods based on the Weighted Linear Combination used for produce and analysis of different layers of land use map، Natural and human factors influencing in Vulnerability zonation map identified and was overlaid with the land use map، Based on the WlC Fuzzy model, from the total area of 4708. 3 hectares, about 2075.4 hectares of vulnerability in areas with very low to low in the southern parts, 1680.67 hectares in the vulnerabilities average in the center and 952.23 hectares of vulnerability high to Very high in the northern and northwestern parts of the Region two. Land use map overlaps with hazard zonation map, show 288 hectares of residential use in the high to very high class risk. So, the plan to locate the temporary housing sites, Retrofit construction during the time and modify sensitive land use location to other land uses on the final map of hazard zonation map.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Zoning
  • vulnerability
  • earthquakes
  • Weighted Linear Combination
  • Khoy City