ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت های دره میلانلو (اسفراین)

نویسندگان

1 استادیار ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری،

2 دانشجوی دکتری زئومورفولوژی

3 دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

میراث­های زمین شناسی، میراث­هایی هستند که توسط طبیعت به انسان ارزانی داشته و وظیفه انسان، حفاظت از این منابع برای استفاده پایدار است. ژئومورفوتوریسم از جمله رشته­های وابسته جدیدی است که به طبیعت تکیه دارد و با حفظ هویت مکانی آن ها به معرفی پدیده­های زمین شناسی و ژئومورفولوژی به گردشگران می­پردازد. ژئوتوریسم شامل بازدید از مکان­های دارای لندفرم­های ویژه و زمین شناسی خاص به منظور تفریح ، تفرج و احساس حیرت و شگفتی از تماشا و درک آن ها و در نهایت فراگیری و آموزش از طبیعت است. ژئوتوریسم امروزه در سراسر جهان مخاطبان وسیعی یافته است. در این پژوهش سعی شده است تا با روش پرییرا مناطق مستعد گردشگری دره میلانلو از توابع شهرستان اسفراین شناسایی و با ارزیابی ژئومورفوسایت ­های انتخاب شده، در نهایت با اجرای مدل پریرا ژئومورفوسایت­ های برتر شناسایی و رتبه بندی شوند و عیارهای مدیریتی و ژئومورفولوژیکی این جاذبه ها مورد مطالعه قرار گیرند. نتایج این تحلیل نشان داد از میان سایت ­های مورد بررسی بالاترین امتیاز در بخش ژئومورفولوژیک (8/6) متعلق به دریاچه سد بیدواز و بالاترین در بخش مدیریت (34/7) متعلق به غار نوشیروان می باشد. در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای اجرای این مدل هم از روش اسنادی و هم از مشاهدات میدانی استفاده شده است. نتایج این پژوهش می­ تواند راهنمایی مناسب برای مدیران و برنامه ریزان در جهت شناسایی و برنامه­ریزی برای جذب گردشگر باشد و همچنین به آنها در محافظت و ایجاد زیرساخت­ های مناسب برای بهره برداری از ژئومورفوسایت­های منطقه کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

.............................

نویسندگان [English]

  • Leila Goli Mokhtari 1
  • Robabe Farzinkia 2
  • Elham Bahramabadi 3
1 Associate Professor, Faculty of Geography and Environmental Science, Hakim Sabzevari University
2 Phd student of geomorphology
3 Hakim university
چکیده [English]

Geological heritages are legacies that are gifted to human beings by nature, and human duty is the conservation of these resources for sustainable use. Geomorphoturism is one of the new affiliated disciplines that adheres to nature and, by preserving their local identity, introduces geology and geomorphology phenomena to tourists. Geotourism involves visiting sites with special landforms and special geology for recreation, promenade and make a sense of wonder in watching and understanding of landforms, and finally learning and teaching from nature. Today, geotourism has become a widespread audience. In this research, by identifying and ranking of geomorphosites using Pereira (2010) in Esfarayen county, and evaluating selected geomorphosites, and finally by running of Pereira model, paramount geomorphosites have been identified and ranked, so management and geomorphologic  criteria of this attraction have been studied. The documentary and field observations have been used to collect needed information to run this model. The results showed that the highest score in studied sites in the geomorphologic section (6.8) belonged to Bidwaz Dam Lake and the highest score in the management section (7.43) belonged to Nowshiravan Cave. The results of this research can be an appropriate guide for managers and planners to identify and plan for attracting tourists, and also help them to protect and create the proper infrastructure for promotion of geomorphosites in the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphology
  • geomorphosites
  • Pereira model
  • Esfarayen
  • Geoturism