نویسنده = علیرضا شکیبا
اقلیم شناسی توریسم استان خراسان رضوی بر اساس شاخص TCI

دوره 4، شماره 7، فروردین 1389، صفحه 106-126

شهریار خالدی؛ علیرضا شکیبا؛ فرشته رضایی مفرد؛ بابک میرباقری


بررسی اقلیم گردشگری استان خوزستان بر اساس شاخص TCI

دوره 3، شماره 5، فروردین 1388، صفحه 136-152

علیرضا شکیبا؛ فرشته رضایی؛ الهام یار احمدی