موضوعات = جغرافیای توریسم
ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت های دره میلانلو (اسفراین)

دوره 10، شماره 20، تیر 1398، صفحه 51-71

لیلا گلی مختاری؛ ربابه فرزین کیا؛ الهام بهرام ابادی


ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده (مطالعه موردی : رستوران های زنجیره ای اکبر جوجه)

دوره 10، شماره 20، تیر 1398، صفحه 92-116

جعفر بهاری؛ مهدی کروبی؛ شهلا بهاری؛ مرجان بذله؛ حامد بهاری


SWOT-QSPM بررسی گردشگری شهری بافت میانی منطقه 14 اصفهان با استفاده از مدل

دوره 10، شماره 20، تیر 1398، صفحه 139-156

ایمان چقاجردی؛ لعیا جلیلیان؛ زیبا فتوحی


تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهر یاسوج پایتخت طبیعت ایران

دوره 10، شماره 19، دی 1397، صفحه 124-146

محمدرضا رضایی؛ یوسف تازش؛ علی اکبر حیدری