تحلیلی بر جایگاه و ضعف های قانونی و اجرایی شوراهای اسلامی شهر در نظام مدیریت شهری کشور

دوره 4، شماره 7، فروردین 1389، صفحه 48-65

مسعود تقوایی؛ مهدی احمدیان؛ رحیم غلامحسینی


تحلیل آسایش اقلیمی اصفهان

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1387، صفحه 50-69

امیرحسین حلبیان


ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت های دره میلانلو (اسفراین)

دوره 10، شماره 20، تیر 1398، صفحه 51-71

لیلا گلی مختاری؛ ربابه فرزین کیا؛ الهام بهرام ابادی


تحلیل احتمالاتی رخداد روزانه رودباد جنب‎حاره بر روی منطقه اقلیمی ایران

دوره 6، شماره 12، مهر 1391، صفحه 1-44

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ آذر بیرانوند


تأثیر کیفیت خدمات بررضایت مشتری در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های پنج ستاره شهر تبریز)

دوره 9، شماره 17، بهمن 1396، صفحه 59-78

جعفر بهاری؛ شهلا بهاری؛ مرجان بذله؛ حامد بهاری


تغییر عناصر شهرهای اسلامی در گذار به شهرسازی مدرن

دوره 4، شماره 8، مهر 1389، صفحه 62-88

ژیلا سجادی؛ حسن جنگی؛ فاطمه صفا مقدم


ارتباط الگوی پیوند از دور نوسانات جوی - اقیانوسی نیمکره شمالی NAO)) با خشکسالی های استان فارس

دوره 7، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 63-83

محمد سلیقه؛ علی بیات؛ یداله بلیانی؛ مهدی دوستکامیان


پهنه بندی احتمال وقوع خشکسالی‌ها و ترسالی های شمال غرب ایران

دوره 8، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 68-95

رباب رزمی؛ فاطمه ستوده


بررسی تفاوتهای درون منطقه ای به لحاظ شاخص های توسعه یافتگی (نمونه موردی منطقه شمال غرب کشور)

دوره 3، شماره 5، فروردین 1388، صفحه 72-97

محمود امیر یزدانی؛ محمد سلطانپور اندریان؛ حجت محمدی ترکمانی